ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

Dnia 3 października 2018 r. w sali 211, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbyło się niecodzienne spotkanie. Chcąc uczcić to doniosłe wydarzenie, przedstawiciele uczniów z klas IV- VII i z gimnazjum zasiedli przy stole, by przeczytać fragmenty arcydzieła, jakim jest epopeja narodowa pt. „Pan Tadeusz”. Jej autorem jest nasz wieszcz narodowy – Adam Mickiewicz.

Utwór był pisany przez niego od grudnia 1832 roku do czerwca 1834, tuż po tym, jak okazało się, że powstanie listopadowe zakończyło się sromotną klęską tych, którzy wierzyli, że dzięki zrywom uda się ocalić naród, wyzwolić ujarzmioną przez kraje zaborcze Ojczyznę.

Bolesne przeżycia, tęsknota sprawiły, że przebywający na obczyźnie pisarz sięgnął po pióro i zaczął pisać, by na skrzydłach marzeń przenieść się do

„Kraju lat dziecinnych, (który) zawsze zostanie

święty i czysty, jak pierwsze kochanie.

Nie zaburzony błędów przypomnieniem,

nie podkopany nadziei złudzeniem”.

 

Po napisaniu „Historii szlacheckiej z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem” Adam Mickiewicz miał tylko jedno ciche marzenie:

„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,

żeby te księgi zbłądziły pod strzechy,

Żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki,

Gdy odśpiewają ulubione zwrotki(…)

Wzięły na koniec do ręki

Te księgi proste jako ich piosenki”.

W czasach romantyzmu, jak wspominał poeta, czytano „nieraz pod lipą, na trawie…”. Nasi uczniowie zebrali się w szkole, by poznać treść arcydzieła, siedząc przy jednym stole. To niecodzienne wydarzenie na pewno rozbudziło zainteresowanie historią naszej Ojczyzny zniewolonej przez zaborców i losami niezwykle barwnych bohaterów.

Do Szkolnego Czytania „Pana Tadeusza” młodzież była przygotowywana przez nauczycieli języka polskiego.

 

Opiekunowie SU

 

Galeria: