ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

27.09.2018 roku uczniowie z klas II a, II c, III a i V c uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez psychologa - p. Ewelinę Basyk z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Tematem zajęć w klasie Vc była cyberprzemoc, czyli przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:

- wyzywanie, poniżanie kogoś w Internecie,

- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,

- publikowanie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,

- podszywanie się pod kogoś w sieci.

 

Uczniowie wyszli z warsztatów zadowoleni i świadomi zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Prowadząca udzielała wskazówek i praktycznych rad dotyczących zagrożeń czyhających w Internecie. Nawiązała dobry kontakt z uczniami. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami – jako użytkownicy portali społecznościowych. Pani psycholog w jasny sposób wyszczególniła wszystkie zagrożenia związane z użytkowaniem komputera i telefonu.

Uczniowie z klas II i III a uczestniczyli w zajęciach „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami”. Miały one na celu zdobycie umiejętności nazywania i niwelowania trudnych emocji, przekształcanie ich w pozytywne, lepsze zrozumienie swoich aktualnych problemów i nauczenie się uwalniania od nich. Zabawy i ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć przybliżyły dzieciom, w jaki sposób unikać konfliktów, jak rozpoznawać własne stany emocjonalne i kontrolować swoje zachowania oraz jak odróżniać zachowania pożądane społecznie od niedozwolonych wyrządzających krzywdę innym uczniom.

Koordynator Urszula Suplicka

 

Galeria: