ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

11 października 2018 roku uczniowie klas O a, I a, I b Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, czym są konflikty, co je wywołuje, a także jakie konsekwencje mogą wynikać z nierozwiązanych konfliktów. Warsztaty prowadzone przez Panią Barbarę Paligę - trenera z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki, przedstawiały najmłodszym uczniom, na czym polega kształtowanie prawidłowego systemu wartości, przyjaznego nastawienia do siebie i innych ludzi.

 

 

Podczas warsztatów trenerka przedstawiła konkretne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i sytuacjami stresującymi, które przeżywają zarówno w szkole, jak i poza szkołą. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, ponieważ prowadząca nawiązała bardzo dobry kontakt z uczniami. Zabawy i ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć przybliżyły dzieciom, w jaki sposób unikać konfliktów, jak rozpoznawać własne stany emocjonalne, jak kontrolować zachowania i jak odróżniać zachowania pożądane społecznie od niedozwolonych, wyrządzających krzywdę innym uczniom.

Organizator spotkania - pedagog szkolny U. Suplicka.

 

Galeria: