ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski

admin

Dnia 16 maja 2019 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym. W zmaganiach wzięło udział dziewiętnastu uczestników. Jury w składzie: p. Marzena Muzyczuk, p. Magdalena Sielicka i p. Joanna Raczyńska, oceniając prezentacje, wzięło pod uwagę dobór repertuaru, wartość artystyczną, oryginalność, dykcję recytatora, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu Jury postanowiło nagrodzić sześć osób, a nominować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów, który ma się odbyć w czerwcu w WDK w Lublinie, tylko cztery.

Wśród nich znalazły się nasze niezwykle utalentowane uczennice: KLAUDIA SZKUTNIK z kl. II c i WIKTORIA BONIECKA z kl. VI b.

Dziewczynki zaprezentowały utwory Leszka Sulimy Ciundziewickiego i Mariana Załuckiego.

Opiekunowie uczennic to: p. Iwona Rubacha i p. Ewa Sitnik – Pogwizd. Uczennicom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych w zmaganiach na etapie wojewódzkim!