ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Bądź Mistrzem Świata w Dobroci

admin


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
                                                                        Jan Paweł II

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w zbiórce złotówek w ramach kampanii „Kilometry Dobra” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Dzięki zebranym środkom Koło Stowarzyszenia będzie mogło znacznie powiększyć przestrzeń lokalową placówek w których dzieci, młodzież, osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie ze sprzężeniami objęte są specjalistyczną edukacją, terapią i rehabilitacją.

W naszej szkole łącznie zebrano 147 zł.

Dziękujemy za wsparcie, otwarte serce oraz hojne dzielenie się dobrocią z potrzebującymi.

Opiekunowie SU

Zdjęcia: