ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Projekt Erasmus - informacje

 

Projekt nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041902
współfinansowany z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna,
sektor Edukacja Szkolna, Konkurs 2021

W październiku 2021 roku złożyliśmy wniosek w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH). W styczniu 2022 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłosiła wyniki konkursu i otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, numer 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041902 został akceptowany i dofinansowany kwotą 46 924,00 Euro.

 1. Naszymi Partnerami zagranicznymi w Grecji będą: Mpakogianni Larisa i PLATON M.E.P.E. School
 2. W projekcie weźmie udział 30 uczniów z klas VII-VIII i 4 opiekunów.
 3. Główne cele projektu:
  • Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
  • Zachęcanie do aktywności fizycznych poprzez wykorzystywanie możliwości otaczającej nas przyrody i krajobrazów.
  • Promowanie wartości europejskich - rozwinięcie postaw szacunku, otwartości dla innych kultur.
  • Wzrost znajomości języka angielskiego wśród uczniów.
 4. Spodziewane efekty:
  • Nasi uczniowie uzyskają większą świadomość dotyczącą konieczności i sposobów prowadzenia zdrowego trybu życia, wykształcą szereg zachowań i nawyków prozdrowotnych.
  • Dzięki udziałowi w zajęciach nabędą szereg narzędzi z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
  • Poprzez pracę w zespołach międzynarodowych nastąpi rozwinięcie postaw szacunku i tolerancji.
  • Poprzez uczestnictwo w wędrówkach i „grach” na świeżym powietrzu przekonają się, że utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej może być łatwo połączone z realizowaniem pasji, a także nie musi wiązać się z wyrzeczeniami.
  • Uczniowie poznają odmienną kulturę i nowe relacje społeczne, i na tej bazie będą mogli zastanowić się nad swoim miejscem w społeczności lokalnej, co przełoży się na ich zdrowie rozumiane w ujęciu dobrych relacji społecznych.
 5. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w zajęciach przygotowawczych w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego.

W rekrutacji mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie:

 • którzy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie,
 • są uczniami VII lub VIII klasy,
 • pochodzą z rodzin dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną, rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujący tereny wiejskie, decyzją wychowawcy, dyrektora lub pedagoga szkolnego te osoby mogą uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji,
 • uzyskali wysoką średnią ocen za ostatni semestr kształcenia oraz języka angielskiego,
 • otrzymali pozytywną ocenę z zachowania w ostatnim semestrze kształcenia,
 • angażują się w życie szkoły i poza nią, np. wolontariat,
 • wraz z formularzem zgłoszeniowym przystąpią do rozmowy rekrutacyjnej,
 • będą brali udział w spotkaniach przygotowujących do uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe warunki rekrutacji określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – załącznik nr 1

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest również posiadanie Paszportu, albo dowodu osobistego.

Na początku należy wypełnić Kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) i oddaj do sekretariatu.

Powodzenia!