ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Sukcesy matematyczne Tomka Budzyńskiego

admin

Na początku grudnia uczniowie klas VIII i gimnazjalnych naszej szkoły rywalizowali w Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Po długim oczekiwaniu na wyniki, otrzymaliśmy miłą wiadomość, że do finału konkursu zakwalifikował się uczeń klasy III „a” gimnazjum Tomasz Budzyński. Będzie to już drugi udział Tomka w finale tego konkursu, w ubiegłym roku zdobył tytuł laureata.

Czytaj więcej...

Tomasz Budzyński w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

admin

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych. To jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadgimnazjalnych. We wrześniu i październiku odbyły się zawody I stopnia, do których przystąpił uczeń naszej szkoły Tomasz Budzyński z klasy III a gimnazjum.

Czytaj więcej...

Dwoje wspaniałych w wojewódzkim etapie konkursów przedmiotowych

admin

W listopadzie 2018 r. odbyły się okręgowe etapy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Lublinie. Dwoje uczniów hrubieszowskiej „Trójki” (Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”) zakwalifikowało się do ostatniego, wojewódzkiego etapu tych konkursów. Są to:

   • Tomasz Budzyński - uczeń klasy III gimnazjum - fizyka
   • Milena Turzyńska - uczennica klasy VII – język polski

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom: Małgorzacie Jasinie i Ewie Sitnik-Pogwizd.

Życzymy zdobycia tytułu laureata.

XXXI Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej „Kto Lepszy”

Super User

W sobotę 2 grudnia od godz. 10.00 w hali sportowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ruszyły rozgrywki XXXI edycji Turnieju Halowej Piłki Nożnej skierowanego do dorosłych. Udział w turnieju zadeklarowało osiem drużyn: drużyna absolwentów SP 3 – „Łozumisz”, drużyny hrubieszowskie: „Policja”, „Raiders”, „Prywaciarz”, „Jednostka Wojskowa”. Od kilku lat są z nami drużyna” PZU Sport Team”- Warszawa oraz Oldboye Włodzimierz Wołyński (Ukraina). Po raz pierwszy w turniej zagrała drużyna „Inter Baum” Zamościa. Drużyny były rozlosowane w dwóch grupach. O godzinie 11.00 Marzanna Bednarczuk dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w swoim wystąpieniu powitała wszystkich obecnych i odniosła się do historii turnieju podkreślając, że turniej nie przetrwałby tylu lat gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi. Podziękowała wszystkim, którzy na przestrzeni lat włożyli swój trud w organizację i przebieg turnieju a szczególnie poprzedniej Pani dyrektor szkoły Danucie Krawczuk. Słowa wdzięczności skierowała do Mariana Cisło – inicjatora powstania tej formy zagospodarowania czasu wolnego, wieloletniego dyrektora SP 3 a obecnie Przewodniczącego komisji oświaty, kultury, prawa i administracji VIII kadencji Rady Miasta.

Czytaj więcej...

Halowy Mini Turniej Piłki Nożnej „Kto Lepszy”

Super User

30 listopada 2018 r. w hali sportowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji miała miejsce XIX edycja Halowego Miniturnieju Piłki Nożnej „Kto Lepszy”. W turnieju wzięły udział drużyny chłopców Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3 w kategorii klas: czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych-III klasa gimnazjum. Zwycięski zespół wyłoniła suma punktów zdobytych przez drużyny w każdej kategorii wiekowej. Jak co roku Turniej przyniósł wiele emocji i cieszył się zainteresowaniem wśród młodzieży. Był to również czas na integrację dzieci i młodzieży z miejskich szkół podstawowych. Wśród kibicujących byli rodzice, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy chłopców reprezentujących poszczególne klasy. Zwycięskie drużyny otrzymały medal i pamiątkowe dyplomy. Wyróżnienia w postaci pucharów trafiły do rąk kapitanów najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej. Króla strzelców w każdej kategorii wiekowej nagrodzono statuetką. Wręczenia nagród oraz uroczystego podsumowania turnieju dokonał Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Radosław Szkudziński i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Pani Marzanna Bednarczuk Uroczystość uświetniły występy grupy tanecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przygotowane przez panią Joannę Różańską.

Czytaj więcej...