ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023 r.
5. Egzamin ósmoklasisty:
  1. język polski,
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny.

23 - 25 maja 2023 r.

6. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
  1. język polski,
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny.
16 - 18 czerwca 2023 r.
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

31 października 2022 r.
22 grudnia 2022 r.
13 luty 2023 r.
23, 24, 25 maja 2023 r.
2 maja 2023 r.
6 czerwca 2023 r.

8. Koniec pierwszego semestru 15 stycznia 2023 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.
23 czerwca 2023 r.
10. Ferie letnie 24 czerwca -
31 sierpnia 2023 r.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).