ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Przed nami kolejny rok pogłębiania pasji i zainteresowań

Super User

Nowy rok szkolny 2017/2018 reprezentanci naszej szkoły wraz z opiekunami rozpoczęli już 1 września br. biorąc udział w obchodach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej i uroczystej Mszy Świętej w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Cała społeczność szkoły, pierwsze powakacyjne spotkanie w asyście pocztów sztandarowych rozpoczęła 4 września o godzinie 9.00 od uczestnictwa we mszy świętej w kościele św. Mikołaja. Dziękowano za przeżyty czas wakacji i modlitwą objęto dni nauki i pracy, które czekają w nowym roku szkolnym. Zebranych w świątyni powitał Proboszcz parafii ks. Dziekan Wiesław Oleszek. Homilię wygłosił nowy katecheta ks. Grzegorz Szlązak. Na zakończenie liturgii ks. Paweł Kubiszyn udzielił wszystkim błogosławieństwa na nadchodzący nowy rok szkolny i katechetyczny.

Po przejściu do szkoły wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele i rodzice, dziadkowie zebrali się na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęły przewodniczące Samorządu Uczniowskiego obu grup wiekowych – Małgorzata Pitus i Aleksandra Szabat. Po wprowadzeniu sztandarów szkół i wciągnięciu flagi na maszt zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły - Danuta Krawczuk, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi szkolne.

W uroczystości wzięli również udział zacni goście: 

  • Pani Agnieszka Skubis – Rafalska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, która odczytała okolicznościowy list od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. 
  • Pani Marta Majewska - zastępca Burmistrza Miasta w swoim przemówieniu życzyła wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.
  • Pan Radosław Szkudziński - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzedzie Miasta. 
  • Pani Anna Świstowska- Przewodnicząca Rady Miasta.

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku nadesłał również Pan Arkadiusz Bratkowski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Po odśpiewaniu hymnów szkół, uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie miało miejsce pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie.

Wszystkim uczniom w nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów dydaktycznych, realizacji swoich pasji, zainteresowań, wzajemnej życzliwości i godnego reprezentowania szkoły.
Rodzicom życzymy owocnej współpracy ze szkołą i wielu radości wynikających z sukcesów szkolnych dzieci.
Nauczycielom życzymy sprostania wymaganiom, jakie niesie obecny etap wdrażania reformy ośwaity. Mottem do pracy niech będą słowa św. Jana Pawła II: „Młodzi ludzie potrzebują wychowawców, potrzebują przewodnika, który powinien być autorytetem. Potrzebują… również tego, aby ich poprawiać, stawiać im granice, mówić „tak” lub „nie”.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym.

 

Galeria:

 

Życzenia Wojewody Lubelskiego

Życzenia p. Arkadiusza Bratkowskiego