ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

I miejsce w profilaktycznym konkursie powiatowym

admin

We wtorek 19 czerwca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie wzięli udział w Konkursie Wiedzy Prewencyjnej „JESTEM BEZPIECZNY", organizowanym prze Komendę Powiatową Policji pod patronatem Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności rozwiązując test wiedzy składający się z 20 pytań, obejmujących zagadnienia związane między innymi z wiedzą o Policji, bezpieczeństwem, zagrożeniami związanymi z uzależnieniami oraz ogólną znajomością podstawowych przepisów prawnych dotyczących osób nieletnich.

Uczniowie w składzie: Oliwia Romanowicz, Laura Socha, Aleksandra Szabat i Grzegorz Kędzierski wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, wykonali również piękny plakat promujący zasady bezpieczeństwa, dlatego też podobnie jak w minionym roku szkolnym zostali zwycięzcami.

Przygotowanie uczniów do konkursu Urszula Suplicka – pedagog szkolny.

 

Galeria: