ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Rekrutacja

 

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019

klasa pierwsza - dzieci urodzone w roku 2011
oddział przedszkolny - dzieci urodzone w roku 2012

Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie,
ul. Zamojska 16, odbędą się w dniach od 12 lutego do 23 marca 2018 r.,
w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły.
Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU.

Karta zapisu dziecka do klasy I - pobierz

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy
o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie do publicznej wiadomości
do dnia 06.04.2018 r.

 

Szkoła dysponuje:

 1. Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.
 2. Salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.
 3. Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.
 4. Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 5. Biblioteką szkolną z czytelnią.
 6. Świetlicą i stołówką (godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców).
 7. Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.
 8. Dziennikiem elektronicznym.

Oferujemy między innymi:

 1. Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej i na kompleksie boisk „Orlik”.
 2. Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.
 3. Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach. zawodach i uroczystościach,
 4. Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności.
 5. Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci.  

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły. 
Kontakt telefoniczny 84 696 3110