ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca - Aleksandra Szabat
Z-ca przewodniczącej - Malwina Kryszczuk,
Milena Turzyńska

 

Imię i Nazwisko Funkcja
Karolina Zimon, Oliwia Rybaczuk Sekcja plastyczna
Patrycja Darmochwał Sekcja porządkowa
Marcela Mazurek,
 Julia Ptak,
 Oliwia Wiśniewska
Sekcja kulturalno-artystyczna
Szymon Migas,
 Patryk Roch,
Paweł Płonkowski,
Kacper Tomaszewski
Sekcja radiowa
Konrad Flis,
 Jakub Mitrus,
 Julia Kopczyńska,
Martyna Wiśniewska,
Maja Baranowska,
Julia Ciemięga
Poczet sztandarowy
Jakub Mazur, Patrycja Gontarz, Klaudia Lachowska  Poczet flagowy
 
Opiekunowie SU, starsza grupa wiekowa:
 Ewa Sitnik-Pogwizd,
Justyna Marcych
Opiekunowie SU, młodsza grupa wiekowa:
Magdalena Płonkowska,
Alicja Ryszkowska
Opiekun sekcji radiowej:
Marta Słupna
Opiekun pocztu sztandarowego i flagowego:
Ewelina Frąc,
Tomasz Kozakiewicz