ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Zawieszenie zajęć stacjonarnych - komunikat

Super User

Zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużone do 29 listopada.
Nauka zdalna w klasach I-III
Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie według planu

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (szczegółowe zasady pracy określone są zarządzeniem dyrektora)

Od 9 listopada przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i kontynuowane nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach Dla uczniów kl. I – III których rodzice pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku tj. 9 listopada będzie zapewniona opieka świetlicowa.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor szkoły

Plan zajęć w klasach I-III w okresie nauki zdalnej

Super User

Od poniedziałku 9 listopada 2020 roku klasy I-III szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Poniżej znajduje się plan zajęć. Na planie zajęcia zaznaczone kolorem czarnym będą prowadzone zdanie z wykorzystaniem aplikacji Teams. Pozostałe zajęcia zaznaczone kolorem żółtym uczniowie realizują samodzielnie na podstawie materiałów i wskazówek wysyłanych przez nauczycieli poprzez dziennik Librus. 

Plan zajęć klas I-III

Opłaty za obiady

Super User

W związku z decyzją o nauczaniu zdalnym klas I-VIII prosimy o niewpłacanie należności za obiady za miesiąc listopad i kolejne miesiące do wznowienia zajęć stacjonarnych w szkole. Osoby, które nieuregulowały opłaty za miesiąc październik proszone są o pilny kontakt z intendentem pod nr tel. 84 696 31 12. Wszystkie nadpłaty rozliczone będą po wznowieniu zajęć stacjonarnych.

Konkurs "Jesienny bukiet"

admin

W dniu 30 października został rozstrzygnięty konkurs pt.: "Jesienny bukiet" zorganizowany przez Samorząd Uczniowski młodszej grupy wiekowej. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymały klasy: IIa, IIIa, IIIb, zaś wyróżnienia: Ia, Ib, IIb. Wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie bukietów oraz ich wychowawcom gratulujemy ciekawych pomysłów.

Czytaj więcej...

Pamiętamy

admin

28 października uczniowie klasy I b wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz wojskowy. Celem wyprawy było poznanie miejsca pochówku żołnierzy walczących za naszą ojczyznę podczas wojny. Uczniowie oddali hołd poległym zapalając znicze na pomniku oraz porządkując groby. Spacer między alejkami był wyrazem zadumy i refleksji nad historią naszego państwa ale jak i miasta, w okolicach którego zginęli ci młodzi chłopcy.

Czytaj więcej...