ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Warto być życzliwym

admin

Klasa I b włączyła się w obchody Dnia Życzliwości. Uczniowie wzięli udział w zajęciach, które miały na celu uwrażliwienie dzieci na wzajemną życzliwość oraz podkreślenie znaczenia pogodnego uśmiechu, miłych słów, szacunku, serdeczności, uczynności, bezinteresowności i uprzejmości w codziennych relacjach. Spotkanie rozpoczęto bajką "Kocia życzliwość" dzięki ,której dzieci dowiedziały się czym jest życzliwość i poznały przykłady życzliwego zachowania.

Czytaj więcej...

Profilaktyka zdrowia psychicznego

admin

18 listopada 2021 roku uczniowie z klas III b, V c i VII c Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom czym są konflikty, co je wywołuje, a także jakie konsekwencje mogą wynikać z nierozwiązanych i przedawnionych konfliktów. Warsztaty prowadzone przez Klaudię Waryszak-Lubań, trenerkę z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki, uzmysłowiły uczniom na czym polega kształtowanie prawidłowego systemu wartości, przyjaznego nastawienia do siebie i innych ludzi, jaka jest rola emocji w naszym życiu, jak radzić sobie z emocjami negatywnymi w relacjach z innymi.

Czytaj więcej...

Szkolne Koło Caritas

admin

6 listopada 2021 r. o godzinie 10 w Kaplicy Adoracji przy kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie odbyła się wspólna modlitwa Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie, razem z Parafialnym Kołem Caritas. Do naszego modlitewnego spotkania dołączyli rodzice uczniów. Treścią były słowa modlitwy uwielbienia zapisane w Dzienniczku św. s. Faustyny Kowalskiej.

Adorację wraz z uczniami prowadziła s. Elżbieta, opiekun Szkolnego Koła Caritas.

Czytaj więcej...

Akcja charytatywna

admin

Pod koniec września Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie ogłosiło Akcję “Dar serca dla dzieci z Ukrainy". Tym razem zbieraliśmy słodycze i artykuły chemiczne. Od 4 do 22 października uczniowie przynosili swoje dary. Całość zebranych produktów zabrał kierowca z Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej.

Czytaj więcej...

Teatrzyk Kamishibai "Ula jest inna"

admin

16 listopada uczniowie klasy I b uczestniczyli w zajęciach, które miały na celu kształtowanie postawy akceptacji oraz uświadomienie, że każdy z nas jest indywidualnością i różni się od innych. Spotkanie rozpoczęto od bajki terapeutycznej pt. „Ula jest inna” przedstawionej za pomocą drewnianego teatrzyku kamishibai. Przygody bohaterki pomogły zrozumieć dzieciom czym jest akceptacja oraz poznać konsekwencje wyrażania niesprawiedliwych lub negatywnych ocen na temat innych osób.

Czytaj więcej...