Peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży

Drukuj
Utworzono: niedziela, 17, maj 2015 admin

   Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji zamojsko-lubaczowskiej rozpoczęła się 2 maja 2015 roku. Wydarzenie to stało się również udziałem młodzieży z Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie. 6 maja br. Krzyż i ikona Matki Bożej zagościły w progach naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00. Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie od klas IV- VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły.

   Młodzież gimnazjalna zaangażowała się w oprawę artystyczną. Zebrani wysłuchali Ewangelii oraz krótkiej homilii wygłoszonej przez ks. Pawła Zawadę. Zwieńczeniem całej uroczystości było osobiste spotkanie z krzyżem przez dotknięcie go i oddanie mu czci. W taki sposób młodzież polska przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży, czyli międzynarodowe spotkanie młodych całego świata z Papieżem Franciszkiem, które odbędą się w Krakowie w 2016r.

Ich autorem, pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem był św. Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).

   Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego. Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

   Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale ciągle krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

   W lipcu 2013 r. papież Franciszek spotkał się z młodzieżą w Rio de Janeiro. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Polsce, w Krakowie. 13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra przez młodych Brazylijczyków został przekazany młodym Polakom krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Do tej pory Krzyż ŚDM był w Polsce dwa razy: w 1991 roku, kiedy na Jasnej Górze odbywały się VI Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II oraz w 2003 roku, kiedy zaczęło się duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. Wówczas krzyż towarzyszył m.in. spotkaniu młodzieży na Lednicy, w sumie odwiedził 22 miejscowości; pielgrzymka ta trwała blisko miesiąc. Od kwietnia 2014r. Symbole peregrynują kolejno po polskich diecezjach. Pozostaną w Polsce przez 66 dni i nawiedzą blisko 40 miast. Ideą peregrynacji jest ukazanie krzyża nie tyle w przestrzeni sakralnej, co w szkołach, uniwersytetach, akademikach, szpitalach, zakładach karnych oraz zachęta do większego zaangażowania w życie wspólnoty.

 

Galeria:

 

© 2012-2016 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates