Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 w szkole

Drukuj
Utworzono: środa, 29, czerwiec 2016 admin

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przez cały rok pracowali na swoją średnią i na swoje sukcesy. I przyszedł wreszcie czas podsumowań i rozpoczęcia upragnionych wakacji. 17 czerwca br. żegnając kolejny rok nauki 2015/2016, społeczność szkolna wzięła udział we mszy świętej, dziękując za wszystkie otrzymane w ciągu roku łaski. 24 czerwca o godz. 10.00 przyszedł czas na podziękowania, rozdanie świadectw, nagród i dyplomów.

     W uroczystości uczestniczyli p. Szymon Patkowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta, p. Anna Świstowska Przewodnicząca Rady Miasta, p. Anna Wiśniewska, Przewodnicząca Rady Rodziców, ks. Dziekan Wiesław Oleszek. W swoich przemówieniach dziękowali gronu pedagogicznemu za ich pracę i za zaangażowanie społeczności szkolnej w działania lokalne a uczniom życzyli satysfakcji z otrzymanych świadectw i udanych wakacji. Pan naczelnik Szymon Patkowski i p. Przewodnicząca Anna Świstowska w imieniu Burmistrza Miasta p. Tomasza Zająca przekazali upominki uczniom, którzy na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym otrzymali 100% wynik.

     Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Rafał Hubka (z obu części sprawdzianu), Tomasz Budzyński (część pierwsza), Marta Suchodolska (język angielski), Katarzyna Tokarczuk (język angielski).

    Dyrektor szkoły Danuta Krawczuk skierowała podziękowania do nauczycieli, którzy wkładali swój trud w kształtowanie postaw uczniów, pracowników szkoły, rodziców, władz miasta i wszystkich osób, które wspierały szkołę w jej działaniach. Podziękowania otrzymali również rodzice zaangażowani w życie szkoły. Uczniom od najmłodszego do najstarszego pogratulowała sukcesów. Zauważyła, jak wielu uczniów wynikami w nauce, wynikiem sprawdzianu po klasie szóstej, udziałem w licznych konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, pracą w agendach uczniowskich czy kołach zainteresowań udowodniło, że potrafi sobie stawiać wyzwania i co najważniejsze sprostać im. Absolwentom - uczniom klas szóstych i trzecich gimnazjum życzyła, aby zabrali ze szkoły jak najlepsze wspomnienia. Wszystkim uczniom udającym się na upragnione wakacje życzyła bezpiecznego i udanego wypoczynku.

     Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem nagrody książkowe i dyplomy za wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie, w konkursach przedmiotowych i artystycznych, za działalność społeczną, charytatywną oraz zaangażowanie w agendach uczniowskich. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców, za które p. dyrektor złożyła podziękowanie obecnej na uroczystości przewodniczącej Rady Rodziców p. Annie Wiśniewskiej.

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim ogólnopolskim i międzynarodowym, uzyskanie tytułu laureata i finalisty, oraz wyróżnienia, nagrody książkowe i dyplomy otrzymali:

W klasach I – III szkoły podstawowej:


W klasach IV- VI


Za osiągnięcia w konkursach artystycznych, i plastycznych na różnych szczeblach podziękowania otrzymali:

W klasach I –III szkoły podstawowej:


W klasach IV- VI:


Nagrody
za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta otrzymali: Kinga Żuraw i Karol Krystkowiak a za bardzo dobry wynik: Julia Ptak i Grzegorz Kędzierski.

Świadectwa z wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali:

za średnią ocen 5,0 i powyżej
Turzyńska Milena, Derlak Karol, Kryszczuk Malwina, Ptak Julia, Tomaszewski Kacper, Mońka Wiktoria, Roch Patryk, Kurek Magdalena, Szabat Aleksandra, Germańska Wiktoria, Rybaczuk Oliwia, Kowalczuk Rafał, Mazurek Marcela, Socha Laura, Kowalczuk Michał, Lipińska Lulia, Stadnik Weronika, Bębenek Paulina, Krawiec Dominika, Ciemięga Julia, Baranowska Maja, Gontarz Patrycja, Wiśniewska Martyna, Frąc Kinga, Żuraw Kinga, Budzowska Nicole, Dobrowolska Honorata, Pempko Julianna, Kowalczuk Julia, Budzyński Tomasz, Buczko Wiktoria, Chachler Wiktoria, Kozik Jakub, Szkodzińska Katarzyna, Romaniszyn Ewa, Tokarczuk Katarzyna, Kamieniecki Mateusz, Bednarz Agata, Janicki Michał, Wanarski Szymon, Zaprzała Antoni, Korońska Patrycja, Suchodolska Marta, Hubka Rafał, Pawlos Patrycja, Olszak Zuzanna, Dąbrowska Julia, Ciucki Błażej, Dudek Oskar, Kopczyńska Julia, Bień Matylda, Czerw Oliwia, Kondrak Miłosz, Kędzierski Grzegorz.

za średnią ocen - powyżej 4,75
Soja Marianna, Studzińska Klaudia, Karwat Oskar, Migas Szymon, Karolina Zimon, Głuszak Lulia, Kozar Bartosz, Więsyk Roksana, Zając Sebastian, Czupryńska Dominika, Jakubowski Adam, Grech Oliwia, Greń Amanda, Krawczyński Igor, Krystkowiak Karol, Prystupa Aleksandra, Słowik Natalia, Lachowska Klaudia, Domina Miłosz, Skowrońska Wiktoria, Sikora Natalia.

Dyplomy za wzorową 100% frekwencję w klasach I - III szkoły podstawowej odebrali:
Jakub Opała, Oskar Lenard, Patrycja Dziumaga, Mateusz Gałan, Łucja Socha, Alan Duma, Oliwia Zubko, Mateusz Gajewski, Szymon Lenard, Filip Szymański, Martyna Wesołowska, Bartosz Brzóska, Jakub Gorzelnicki.

Dyplomy za wzorową 100% frekwencję w klasach IV - VI szkoły podstawowej odebrali:
Kacper Tomaszewski, Julia Lipinska, Dominika Czupryńska, Mateusz Watras, Nicole Budzowska, Julianna Pempko, Jakub Mazur, Klaudia Lachowska, Jakub Pierwoła.

Nagrodę za czteroletnią 100% frekwencję odebrał Antoni Zaprzała

Nagrodę za aktywne pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała Wiktoria Chachler a funkcji zastępcy przewodniczącej Wiktoria Buczko.

Za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim nagrodzono: Maję Baranowską, Gabrielę Marciniak, Julię Kopczyńską, Ewę Romaniszyn, Matyldę Bień, Gabrielę Szeweńko, Katarzynę Szkodzińską.

Za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podziękowano: Katarzynie Tokarczuk, Rafałowi Hubce, Aleksandrze Domańskiej, Mateuszowi Kamienieckiemu, Julii Hojdzie, Julii Dąbrowskiej, Antoniemu Zaprzale

Nagrodę za aktywną pracę w sekcji radiowej Samorządu Uczniowskiego otrzymał Tomasz Budzyński

Za działalność artystyczną w zespole wokalnym w roku szkolnym 2015/2016 nagrody odebrali:


Za działalność artystyczną w Grupie teatralnej „GRATKA” opiekun p.Aneta Franke nagrodziła: Agatę Bednarz, Tomasza Budzyńskiego, Wiktorię Buczko, Wiktorię Chachler, Michała Janickiego, Mateusza Kamienieckiego, Julię Kowalczuk, Jakuba Kozika, Ewę Romaniszyn, Katarzynę Szkodzińską, Katarzynę Tokarczuk, Julię Sacharczuk, Macieja Wosia.

Nagrodę za czynny udział w szkolnym kole "Caritas" odebrały: Klaudia Kowalczuk, Oliwia Repeć, Natalia Toczek, Julia Ciemięga.

Wszystkie sukcesy cieszą samych uczniów, nauczycieli i rodziców. Gratulujemy wszystkim, którzy prezentowali szkołę z jak najlepszej strony. W nowym roku szkolnym życzymy jeszcze więcej sukcesów. A zasłużone wakacje niech przyniosą odpoczynek, uśmiech, radość, interesujące podróże, pozytywne i niezapomniane wrażenia.

 

Galeria: