Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Drukuj

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  1. część humanistyczna,
  2. część matematyczno-przyrodnicza,
  3. język obcy nowożytny.

19 - 21 kwietnia 2017 r.
godz. 9.00

Wyniki egzaminów:
23 czerwca 2017 r.

6. Dodatkowy termin egzaminów w gimnazjach:
  1. część humanistyczna,
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. język obcy nowożytny.
1, 2, 5 czerwca 2017 r.
godz. 9.00
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Szkoła Podstawowa
17 października 2016 r.
31 października 2016 r.
19-20 kwietnia 2017 r.
02 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r. 

Gimnazjum
31 października 2016 r.
19-21 kwietnia 2017 r.
28 kwietnia 2017 r
02 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r. 

8. Koniec pierwszego semestru 15 stycznia 2017 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.
23 czerwca 2017 r.
10. Ferie letnie 24 czerwca -
31 sierpnia 2017 r.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz.323 z późn. zm.).

 

© 2012-2016 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates