Kolejny rok szkolny za nami…

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 26, czerwiec 2017 admin

Kolejny rok szkolny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II należy już do przeszłości. Przyszedł czas podsumowań minionych dziesięciu miesięcy obfitujących w sukcesy, których nie byłoby bez współpracy i zaangażowania wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 22 czerwca br. społeczność szkolna wzięła udział we mszy świętej, dziękując za wszystkie otrzymane w ciągu roku łaski. 23 czerwca przyszedł czas na podziękowania, rozdanie świadectw, nagród i dyplomów. W uroczystości uczestniczyli p. Tomasz Zając Burmistrz Miasta, p. Anna Świstowska Przewodnicząca Rady Miasta, p. Anna Wiśniewska Przewodnicząca Rady Rodziców.

W swoich przemówieniach dziękowali gronu pedagogicznemu za ich pracę i za zaangażowanie społeczności szkolnej w działania lokalne, a uczniom życzyli satysfakcji z otrzymanych świadectw i udanych wakacji. Burmistrz Miasta p. Tomasz Zająca przekazał upominki uczniom, którzy na egzaminie gimnazjalnym otrzymali 100% wynik z języka angielskiego w części podstawowej. Aleksandra Pachla, Justyna Szlonzak, Miłosz Zając i Hubert Nowak.

Dyrektor szkoły Danuta Krawczuk skierowała podziękowania do nauczycieli, którzy wkładali swój trud w skuteczność nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Podziękowała pracownikom szkoły, rodzicom, władzom miasta i wszystkim osobom, które wspierały szkołę w jej działaniach. Podziękowania otrzymali również rodzice zaangażowani w życie szkoły.

Uczniom, od najmłodszego do najstarszego pogratulowała sukcesów i zachęcała, by wykorzystywali nabytą wiedzę w szkole i stale ją pogłębiali. Absolwentom - uczniom klas trzecich gimnazjum życzyła powodzenia i odnalezienia się w nowym miejscu, z nową siłą do pracy. Wszystkim udającym się na upragnione wakacje życzyła, by dostarczyły dużo radości i wytchnienia od codziennej pracy.

Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem nagrody książkowe i dyplomy za wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie, w konkursach przedmiotowych i artystycznych, za działalność społeczną, charytatywną oraz zaangażowanie w agendach uczniowskich. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców, za które p. dyrektor złożyła podziękowanie obecnej na uroczystości przewodniczącej Rady Rodziców p. Annie Wiśniewskiej.

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim i uzyskanie tytułu laureata i finalisty, oraz wyróżnienia, nagrody książkowe i dyplomy otrzymali:

 • Tomasz Budzyński - laureat Konkursu Matematycznego ZAGIMAK, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, laureat w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym Lwiątko, 
 • Katarzyna Tokarczuk - finalista Konkursu Matematycznego ZAGIMAK za zdobycie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego Clickonmaniac”, I miejsce w Miejskim Konkursie Języka Angielskiego „English Gramar&Lexis Master", 
 • Krzysztof Szczęk, finalista Konkursu Matematycznego ZAGIMAK, 
 • Joanna Gidzińska – za reprezentowanie szkoły i osiąganie wysokich wyników w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach literackich: zdobycie tytułu laureata w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku, zdobycie tytułu laureata w XX Ogólnopolskim i XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016”, zdobycie tytułu laureata w Konkursie Literackim „Debiut” organizowanym przez Zamojski Dom Kultury, udział w Konkursie artystycznym o życiu i twórczości Henryka w ramach realizacji projektu Zamojskie Centrum Cooltur w Roku Sienkiewiczowskim,
 • za reprezentowanie szkoły w konkursach religijnych. Lidia Pasieka, Michał Jemielniak, Wiktoria Buczko- za zdobycie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego Clickonmaniac”, I miejsce w Miejskim Konkursie Języka Angielskiego „English Gramar&Lexis Master",
 • Justyna Szlonzak - za zdobycie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego "Clickonmaniac”
 • Julia Bartko - za reprezentowanie szkoły w konkursach recytatorskich, 
 • Wiktoria Rozwadowska, Agata Łaba - za reprezentowanie szkoły i osiągnięcia w konkursach religijnych.

Największe sukcesy sportowe w tym roku szkolnym osiągnęli finaliści wojewódzcy w piłce ręcznej, finaliści półfinału wojewódzkiego w koszykówce i reprezentanci szkoły w piłce nożnej, siatkówce, lekkoatletyce, badmintonie Adam Kowalski, Konrad Burdzy, Kacper Rodziewicz, Kacper Kaspruk, Bartłomiej Fijołek Kamil Daciuk.

Świadectwa z wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce odebrali: Najwyższą średnią w szkole 6,0 otrzymała Aleksandra Kędziera - 6.0. Oprócz świadectwa z wyróżnieniem otrzymała Kartę prezentową na 250 zł w Media EXPERT od CUK Ubezpieczenia Gothaer, Oddział w Hrubieszowie.

Świadectwa z wyróżnieniem za wysokie wyniki w nauce odebrali również:
Justyna Szlonzak, Agata Łaba, Sylwia Walencik, Magdalena Chrząstek, Joanna Gidzińska, Monika Bednaruk, Kamila Czupryńska, Hubert Nowak, Jakub Zając, Tomasz Budzyński, Wiktoria Buczko, Katarzyna Tokarczuk, Patrycja Pawlos, Lidia Pasieka, Patrycja Korońska, Julia Bartko.

Nagrody za wzorową 100 % frekwencję odebrały dwie uczennice: Patrycja Pawlos i Patrycja Korońska

Za działalność artystyczną w zespole wokalnym i reprezentowanie szkoły w konkursach muzycznych, wydarzeniach artystycznych, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych w roku szkolnym 2016/2017: (II miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Twórczości „Zawsze niech będzie” Zamość 2017; I miejsce w Powiatowym Konkursie „Pamięci zabić się nie da” w kategorii zespoły wokalne; Nagroda w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej; II miejsce w II Konkursie Piosenki Wojskowej „Na powstańczą nutę” w kategorii zespoły wokalne; I miejsce w Konkursie Piosenki Europejskiej EUROSONG; I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Europejskiej) nagrody odebrały: Agata Łaba, Aleksandra Kędziera, Julia Dąbrowska, Małgorzata Pitus, Marta Markiewicz i Justyna Szlonzak, która zdobyła ponadto I miejsce w Powiatowym Konkursie „Pamięci zabić się nie da” w kategorii soliści, wyróżnienie w II Konkursie Piosenki Wojskowej „Na powstańczą nutę” w kategorii soliści.

Za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym nagrodzono:
Joannę Gidzińską, Monikę Bednaruk, Sandrę Kamińską,Wiktorię Rozwadowską, Krystiana Małyszkę, Michała Jemielniaka.

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim podziękowania otrzymali:
Agata Łaba, Gracjan Skwarek, Emilian Gardyński, Bartosz Dąbrowski, Tomasz Budzyński, Aleksandra Kędziera, Sylwia Walencik, Magdalena Chrząstek, Justyna Szlonzak, Joanna Gidzińska, Małgorzata Pitus, Oliwia Hałucha, Bartłomiej Fijołek, Jakub Łaba.

Za udział w konkursach tematycznych dyplomy uznania odebrali:

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony „MEDITEST”: wyróżnienie - Julia Bartko, dyplomy - Hubert Nowak, Magdalena Chrząstek, Piotr Perelmuter, Aleksandra Ślązak, Patrycja Korońska, Marta Markiewicz, Rafał Hubka, Ewa Skierska, Jakub Czuj, Tomasz Budzyński, Klaudia Kowalczuk.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „EKOTEST”: Julia Bartko, Tomasz Budzyński, Zuzanna Olszak, Katarzyna Tokarczuk, Patrcja Korońska, Julia Kowalczuk, Aleksandra Ślązak, Rafał Hubka, Magdalena Chrząstek, Patrycja Pawlos.

Za osiągnięcia w konkursach plastycznych nagrody odebrali:

 • Agata Łaba: Grand Prix Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wsi spokojna, wsi wesoła – wędrówki szlakiem Oskara Kolberga” CHOPINALIA 2017 w Dusznikach Zdroju; I miejsce KOCIE SPRAWY - VIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny i Plastyczny „Kocie sprawy”; I miejsce: XVI Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." Zamość 2017.
 • Julia Kowalczuk: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wsi spokojna, wsi wesoła – wędrówki szlakiem Oskara Kolberga” CHOPINALIA 2017 w Dusznikach Zdroju.
 • Jakub Kozik: wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wsi spokojna, wsi wesoła – wędrówki szlakiem Oskara Kolberga” CHOPINALIA 2017 w Dusznikach Zdroju.
 • Adrian Lewandowski: III miejsce: XVI Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." Zamość 2017.

Za wybitne osiągnięcia sportowe, wielokrotne reprezentowanie szkoły w zawodach rangi powiatowej, rejonowej oraz wojewódzkiej pamiątki, dyplomy i nagrody książkowe otrzymali:
Jakub Tlak, Szymon Ciucki, Mateusz Nowosad, Mateusz Kaczmarek, Damian Kuropatwa, Adrian Kudelski, Jakub Kozik, Patryk Piasecki, Piotr Perelmuter, Jakub Marchlewski Michał Paradowski, Dominik Zubko, Tomasz Budzyński, Krystian Pawlos, Dominik Buta, Kevin Wróbel, Krystian Małyszka, Kamil Boraca, Magdalena Lachowska, Aleksandra Ślązak, Masza Saczuk, Zofia Radelczuk, Aleksandra Biszczat, Wiktoria Iwańczuk, Klaudia Kowalczyk, Klaudia Kowalczuk, Olga Śmietanka, Natalia Bednarczuk, Justyna Szlonzak, Kamila Czupryńska, Magdalena Chrząstek, Sylwia Walencik, Agata Łaba, Aleksandra Kędziera.

Za trzyletnie aktywne angażowanie się w akcje charytatywne i działania wolontariatu na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” PCK i społeczności lokalnej nagrodzono uczniów klas trzecich:
Aleksandrę Pachlę, Monikę Bednaruk, Joannę Gidzińską, Jakuba Jaronia, Julię Jaroszyńską, Michała Jemielniaka, Aleksandrę Jóźwiak, Natalię Karwat, Wiktorię Kraszkiewicz, Wiktorię Grelę, Krystiana Małyszkę, Anetę Roch, Wiktorię Rozwadowską, Emiliana Gardyńskiego, Macieja Simona, Gracjana Skwarka, Sandrę Kamińską, Kingę Kisielewską, Wiktorię Wojdę, Kamila Boracę, Karolinę Czyż, Przemysława Korkucia, Dianę Makolągwę, Jakuba Śmietankę, Izabelę Kowalczuk. Krystian Małyszka otrzymał podziękowanie za zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły a rodzic Pan Tomasz Kowalczuk za pomoc i zaangażowanie okazane Szkolnemu Kołu CARITAS w ciągu całego roku szkolnego.

Gratulujemy wszystkim, którzy prezentowali szkołę z jak najlepszej strony. W nowym roku szkolnym życzymy jeszcze więcej sukcesów. Teraz cieszmy się wakacjami i każdy dzień przeżyjmy jak najlepiej, abyśmy we wrześniu pełni nowych sił i energii podjęli wyzwania kolejnego roku szkolnego.

M.B

Galeria:

 

© 2012-2016 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates