Baza szkoły

Drukuj

 

Szkoła posiada doskonale wyposażone sale lekcyjne. W wszystkich salach nauczania początkowego znajdują się tablice interaktywne. Jest to doskonałe narzędzie wspomagające prowadzenie efektywnych zajęć szkolnych. To bardzo prosty sposób na zaangażowanie uczniów i ich aktywny udział w prowadzonych lekcjach. Na wyposażeniu pozostałych sal jest projektor multimedialny i komputer przenośny (z dostępem do Internetu). Dzięki temu treści nauczania są przekazywane w ciekawy i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem programów multimedialnych i zasobów dostępnych w sieci Internet.

W ostatnich latach nasza szkoła otrzymała 4 pracownie komputerowe oraz 2 Centra Informacji Multimedialnej. Było to możliwe po przystąpieniu naszej szkoły do programów Ministerstwa Edukacji Narodowej "Pracownie komputerowe dla szkół" i "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych".

Pracownie komputerowe zastąpiły stare wyeksploatowane komputery pochodzące jeszcze z 1998r. Nowoczesne stanowiska komputerowe bardzo ułatwiają poznawanie tajników informatyki przez uczniów na zajęciach i pozwalają na wykorzystywanie zasobów Internetowych w nauczaniu.

Multimedialne Centrum Informacyjne to miejsce, w którym słuchacze mogą bezpłatnie korzystać z komputerów, Internetu oraz programów multimedialnych wydawnictwa PWN. Jak zdążyliśmy zauważyć zainteresowanie uczniów jest bardzo duże. Nowe pracownie oraz centra wyposażone są także w drukarki laserowe oraz skanery. Obecnie znajdują się one w bibliotece szkolnej. Otrzymany sprzęt komputerowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sportowe zaplecze szkoły to: sala gimnastyczna, kompleks boisk "Orlik 2012", boisko do siatkówki i koszykówki, sala gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia, która powstała w 2008 r. i zaopatrzona została w najnowszy sprzęt sportowy.

Uczniowie mogą korzystać z posiłków oferowanych przez stołówkę szkolną oraz świetlicę z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zdecydowana większość nauczycieli posada stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

© 2012-2016 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates