Misja i wizja szkoły

Drukuj

Wizja szkoły

  1. Jesteśmy szkołą polskiego systemu edukacji w dziedzinie jakości kształcenia, stosowania efektywnych technologii nauczania i tworzenia nowoczesnych programów dydaktycznych.
  2. Tradycją gimnazjum jest podejmowanie wszelkich działań, mających na celu dobro podopiecznych i ich dalszy wszechstronny rozwój we współpracy z młodzieżą, jej rodzicami oraz partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
  3. Pracujemy w oparciu o sprawdzone programy kształcenia ogólnego, dzięki czemu nasi wychowankowie, na miarę swoich możliwości z powodzeniem rozpoczynają naukę w gimnazjum, odnoszą sukcesy w nauce i kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.
  4. Kierujemy się wyznawanymi wartościami i poszanowaniem godności człowieka, realizujemy działania wychowawczo - opiekuńcze we współpracy, z rodzicami, dzięki czemu wysiłki szkoły i domu są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi i aktywnymi sojusznikami pedagogów (zwłaszcza wychowawców) w przygotowaniu młodzieży do interkulturowego współdziałania w zjednoczonej Europie.
  5. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe i dostosowuje proces dydaktyczny do zmieniających się potrzeb i oczekiwań wszystkich klientów szkoły.
  6. Baza szkoły pozwala efektywnie kształcić oraz doskonalić umiejętności uczniów, zgodnie z narastającymi oczekiwaniami i zmieniającymi się wymaganiami współczesnych rynków pracy.
  7. Szkoła współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego oraz partnerami zagranicznymi, dzięki czemu zapewnia sprzyjające warunki kształcenia, a ponadto stwarza dodatkowe możliwości oraz szanse rozwoju nie tylko kształcącej się młodzieży, ale i zatrudnionemu personelowi.
  8. W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. Prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i ceni u innych.
  9. Każdy członek społeczności szkolnej ma świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych.
  10. W naszej szkole jest ładnie, estetycznie, schludnie.

Misja szkoły

Chcemy być szkołą, która kreuje edukacyjne aspiracje młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem słów Papieża Jana Pawła II:

"Do prawdy dochodzi się także dzięki innym, w dialogu z innymi i dla innych"

W naszej szkole uczeń:

Rozumie siebie - Rozumie innych
Uczy się, aby być
Uczyć się, aby żyć wspólnie

© 2012-2016 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates