ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - informacje

 

Przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
realizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
NUMER 2021-1-PMU-4235


Naszym Partnerem zagranicznym w Grecji będzie High School-Hmerhsio Gymnasio, Kontariotissas Pierias , 600 10 Grecja.

 1. W projekcie „Startujemy po nowe kompetencje w Europie” weźmie udział 24 uczniów i 4 opiekunów (1.05-12.05 2023 r.)
 2. Główne cele projektu:
  • Wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u uczestników projektu w zakresie:
   • Kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
   • Kompetencji w zakresie wielojęzyczności,
   • Kompetencji cyfrowych,
   • Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się,
   • Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
  • Pobudzenie postawy uczenia się przez całe życie.
 3. Spodziewane efekty:
  • Nasi uczniowie nabędą nowe umiejętności lub rozwiną posiadane, podniosą kompetencje (praca w międzynarodowej grupie "planowanie, komunikacja interpersonalna, językowa, projektowanie działań. 
  • Uczniowie nabędą wiedzę w zakresie IT, przedsiębiorczości, geografii, historii.
  • Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w zajęciach przygotowawczych w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego.
  • Uczniowie poznają odmienną kulturę - 28 uczniów weźmie udział w 30 godzinach szkoleń przygotowawczych.
  • 28 uczniów podniesie swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, wiedzy na temat kultury greckiej.
  • 24 uczniów wzmocni kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowe, osobiste, społeczne , w zakresie przedsiębiorczości i w zakresie uczenia się.

W rekrutacji mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie:

 • którzy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie,
 • są uczniami VII lub VIII klasy,
 • pochodzą z rodzin dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną, rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujący tereny wiejskie, decyzją wychowawcy, dyrektora lub pedagoga szkolnego te osoby mogą uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji,
 • uzyskali wysoką średnią ocen za ostatni semestr kształcenia oraz języka angielskiego,
 • otrzymali pozytywną ocenę z zachowania w ostatnim semestrze kształcenia,
 • angażują się w życie szkoły i poza nią, np. wolontariat, agendy szkolne, dodatkowe zadania,
 • wraz z formularzem zgłoszeniowym przystąpią do rozmowy rekrutacyjnej,
 • będą brali udział w spotkaniach przygotowujących do uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe warunki rekrutacji określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – załącznik nr 1

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest również posiadanie Paszportu, albo dowodu osobistego.

Na początku należy wypełnić Kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) i oddać do sekretariatu.

Powodzenia!

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.