ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Dyrekcja i nauczyciele - rok szkolny 2019/2020

 

Marzanna Bednarczuk - dyrektor
Marta Słupna - wicedyrektor

 

NAUCZYCIEL PRZEDMIOT

Monika Będzińska
Agnieszka Brzeska

Ewa Janicka
Anna Kryszczuk
Alicja Ryszkowska
Dorota Wawrzyniuk

Nauczanie zintegrowane

Iwona Rubacha Nauczanie zintegrowane,
logopeda
Dorota Bożek
Małgorzata Koniec
Ewa Sitnik-Pogwizd
Marta Słupna
Język polski
Irmina Spisacka
Stanisława Szajnoga
Historia
Stanisława Szajnoga Wiedza o społeczeństwie
Irmina Spisacka nauczyciel wspomagający
Historia
Anita Baranowska
Ewelina Frąc
Małgorzata Raczyńska
Bożena Szlonzak
Dorota Witkowska
Język angielski
Iwona Chrząstek Język rosyjski
Język polski
Lilla Mystowska
Joanna Tumiłowicz-Fijołek
Małgorzata Jasina
Matematyka
Małgorzata Jasina Fizyka
Aneta Derlak Chemia
Patrycja Lipska Biologia
Justyna Marcych
Elżbieta Szkalej
Przyroda

Elżbieta Szkalej

Geografia
Aneta Franke Muzyka, Plastyka,
Wych. do życia w rodzinie

Tomasz Kozakiewicz
Krzysztof Łopocki

Informatyka,
Technika

Tomasz Lenard
Karolina Łukiewicz
Paweł Padkowski
Joanna Różańska
Dominik Stajszczyk
Tomasz Szlonzak
Kamil Wojciechowski

Wychowanie Fizyczne
Marzanna Bednarczuk
s. Elżbieta Bigaj
ks. Andrzej Janczura
ks. Jan Kot
Religia
Dominik Stajszczyk Edukacja
dla bezpieczeństwa
Marzanna Bednarczuk Doradztwo zawodowe
Małgorzata Hanc
Małgorzata Koniec
Biblioteka
Helena Kicun Świetlica
Urszula Suplicka Pedagog szkolny
Agnieszka Hojda Pedagog specjalny
Agnieszka Kwiatkowska Specjalista
terapii pedagogicznej