ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

O gimnazjum ...

 

Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie powstało w wyniku  uchwały Rady Miejskiej Hrubieszowa z dn. 15 marca 1999r. Mieści się ono w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" przy ul. Zamojskiej 16. Zajmujemy całe II piętro budynku. W dniu 16.10.2000r. szkole nadano imię Jana Pawła II. Wychowanie w gimnazjum ma charakter personalistyczny, indywidualny i integralny. Stawiamy w centrum osobę ucznia, tempo nauczania, wychowania dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia. Wychowaniem obejmujemy wszystkie sfery osoby ucznia. W szkole aktywnie działa Szkolny Klub Europejski, Samorząd Uczniowski oraz Katolickie Stowarzyszenie "Przyjazna szkoła".

Nasze gimnazjum jest szkołą publiczną. Przyjmowani są do niego uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły oraz w miarę wolnych miejsc, uczniowie zamieszkali w innych obwodach.
Gimnazjum im. Jana Pawła II posiada własny sztandar, oraz godło. Kierunek pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły jest związany z imieniem Patrona i jego nauczaniem.

Szkoła zapewnia chętnym uczniom rozwój zainteresowań w różnorodnych formach pozalekcyjnych i pozaszkolnych:

 • kołach zainteresowań ze wszystkich przedmiotów,
 • Szkolnym Klubie Europejskim,
 • chórze oraz zajęciach wokalnych,
 • sekcji sportowo-rekreacyjnej – (SKS).

Szkoła organizuje cykliczne wyjazdy:

 • terapeutyczno-krajoznawcze,
 • rekreacyjne (basen),
 • kulturalne (teatr, kino).
 • Szkoła posiada:
 • 2 pracownię komputerową z stałym szerokopasmowym dostępem do Internetu,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną i kompleks boisk "Orlik 2012",
 • bibliotekę,
 • świetlicę,
 • stołówkę.

W ramach wymiany doświadczeń gimnazjum współpracuje z innymi szkołami na terenie kraju, szczególnie z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II (zjazdy, wspólne konkursy, adoracje na Jasnej Górze), a także z polskimi szkołami na Wschodzie – Litwą, Białorusią, Ukrainą (obozy letnie, warsztaty polonijne, wspólne wycieczki). Jednym z przejawów realizacji kierunków pracy szkoły wynikających z nauk naszego Patrona był udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz spotkanie z Ojcem świętym w Rzymie.

Od początku istnienia naszego gimnazjum do największych osiągnięć uczniów należy zaliczyć uzyskanie 15 tytułów finalistów, w tym 4 laureatów, w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych na etapie województwa. Uczniowie nasi masowo uczestniczą w innych konkursach: matematycznych: Zagimak (3 laureatów), Kangur, Matematyka dla wszystkich,plastycznych (2 laureatów), ekologicznych i innych.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w rywalizacji sportowej od szczebla miejskiego do wojewódzkiego, w grach zespołowych i sportach indywidualnych, co dało naszej szkole pierwsze miejsce w sportowej klasyfikacji szkół w powiecie.

Nauczyciele naszej szkoły stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wychowawczą. Dziesięciu pedagogów uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, a kolejni są w trakcie ich zdobywania.

Aktualnie w gimnazjum uczy się 318 uczniów (100 w klasach pierwszych, 133 w klasach drugich i 85 w klasach trzecich). Uczniowie nasi mają możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej, biblioteki wraz z czytelnią, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej.

Z życia szkoły

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.