ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Rekrutacja

 

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do klas pierwszych

Szkoła ogłasza zapisy uzupełniające do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

na rok szkolny 2024/2025

Zapisy trwają od 8 marca do 26 lipca 2024 roku  
godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły.
Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU
Do pobrania PONIŻEJ.

Karta zapisu dziecka do klasy I - pobierz (pdf)

Karta zapisu dziecka do klasy I - pobierz (docx)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka - Klauzula informacyjna - pobierz

Potwierdzenie woli rodzica - pobierz


Druki potrzebne do zapisu można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy
o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

 

Szczegółowe terminy postępowania UZUPEŁNIAJĄCEGO:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym -
  od 8 kwietnia 2024 r. do 26 lipca 2024 r.
 2. Weryfikacja wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym - 
  od 29 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -
  13 sierpnia 2024 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej - od 13 sierpnia 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -
  19 sierpnia 2024 r.

  

 

 

Szkoła dysponuje:

 1. Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.
 2. Salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne lub monitory interaktywne.
 3. Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.
 4. Pracowniami EcoLab i ConceptLab do zajęć z programowania i robotyki.
 5. Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 6. Biblioteką szkolną z czytelnią i centrum multimedialnym.
 7. Świetlicą i stołówką (godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców).
 8. Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.
 9. Profilaktycznym gabinetem stomatologicznym.
 10. Dziennikiem elektronicznym.
 11. Salą do zajęć rewalidacyjnych.

Oferujemy między innymi:

 1. Klasę sportową, zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej, boisk wielofunkcyjnych
  i „Orliku”.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęcia logopedyczne.
 3. Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.
 4. Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach i uroczystościach,
 5. Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności: np. zespołu wokalnego, zespołu tańca sportowego.
 6. Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

 1. Weryfikacja złożonych wniosków od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych - 25 marca 2024 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej - od 25 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 8 kwietnia 2024 r.
 5. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym -
  od 8 kwietnia 2024 r. do 26 lipca 2024 r.
 6. Weryfikacja wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym - 
  od 29 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -
  13 sierpnia 2024 r.
 8. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej - od 13 sierpnia 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r.
 9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -
  19 sierpnia 2024 r.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły. 
Kontakt telefoniczny 84 696 3110

 


 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.