ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Rekrutacja

 

Rekrutacja do klas pierwszych

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

na rok szkolny 2022/2023

Zapisy trwają od 14 lutego do 15 marca 2022 roku  
godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły.
Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU.

Karta zapisu dziecka do klasy I - pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka - Klauzula informacyjna - pobierz

Druki potrzebne do zapisu można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy
o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

 

 

Szkoła dysponuje:

 1. Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.
 2. Salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.
 3. Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.
 4. Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 5. Biblioteką szkolną z czytelnią i centrum multimedialnym.
 6. Świetlicą i stołówką (godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców).
 7. Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.
 8. Profilaktycznym gabinetem stomatologicznym.
 9. Dziennikiem elektronicznym.
 10. Salą do zajęć rewalidacyjnych.

Oferujemy między innymi:

 1. Klasę sportową, zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej, boisk wielofunkcyjnych
  i „Orliku”.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęcia logopedyczne.
 3. Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.
 4. Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach i uroczystościach,
 5. Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności: np. zespołu wokalnego, zespołu tańca sportowego.
 6. Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

 1. Weryfikacja złożonych wniosków od 16 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych - 25 marca 2022 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej - od 25 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 31 marca 2022 r.
 5. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym -
  od 4 kwietnia 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
 6. Weryfikacja wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym - 
  od 1 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -
  12 sierpnia 2022 r.
 8. Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej - od 16 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.
 9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -
  22 sierpnia 2022 r.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły. 
Kontakt telefoniczny 84 696 3110