ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

 

Szanowni Państwo

zostałam poinformowana przez komitet strajkowy o zawieszeniu akcji strajkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Hrubieszowie z dniem 17 kwietnia 2019 r. do odwołania. W związku z tym po feriach wiosennych nastąpi wznowienie zajęć dydaktyczno-wychowawczych według obowiązującego planu zajęć.

Z poważaniem Dyrektor Szkoły
Marzanna Bednarczuk