ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Działalność wolontariatu

 

Człowiek jest wielki przez to, czym dzieli się z innymi

Głównym założeniem wolontariatu wśród uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II działającego w ramach hasła „Mój krok w wolontariat” jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Przygotowuje on uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Daje on też możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Grupy wolontariuszy, podejmują różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych. Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Gimnazjum nr 3 im Jana Pawła II angażowali się w następujące przedsięwzięcia:

Współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Razem” 

 • W Jesiennej Zbiórce żywności i kweście „Pełny tornister”
  W dniu 28.09.2012 roku uczestniczyli: Aleksandra Lewandowska, Paulina Dobosz, Dominika Augustynek, Karolina Jasina, Aleksandra Herda, Izabela Jaroszyńska, Zuzanna Kuczyńska, Paula Pirogowicz, Zuzanna Ścibor, Paulina Kidyba, Mateusz Buczek, Mateusz Frańczuk, Damian Kot, Gumiela Dominik, Ewelina Kryszczuk, Klaudia Smerdel, Natalia Lenard, Szymon Ciężki, Paweł Zienkiewicz, Magda Pitus, Ada Jabłońska, Magda Omiotek, Artur Sagan, Przemysław Reguła, Maciej Traczuk, Patrycja Korgol, Monika Kozłowska, Wiktoria Mikulska, Barbara Marut, Kinga Peczak, Alicja Czwal, Adriana Czerw, Karolina Roch, Dominika Zając, Aleksandra Hołdaś.
  29.09.2012 roku angażowali się następujący uczniowie: Marlena Kruk, Karolina Marchlewska, Julia Świeca, Monika Kozłowska, Wiktoria Mikulska, Dominika Zając, Aleksandra Hołdaś, Aleksandra Lewandowska, Paulina Dobosz, Agata Buta, Jagoda Nowakowska, Aleksandra Krochmal, Joanna Sadowska, Angelika Gajewska, Natalia Krzyżanowska, Karolina Krawczuk, Wiktoria Soja, Aleksandra Herda, Izabela Jaroszyńska, Karolina Roch, Adriana Czerw, Magda Pitus, Dominika Augustynek, Maciej Spisacki.
 • W zimowej zbiórce żywności „Mikołaje są wśród nas”
  30 listopada i 1 grudnia 2012 r. udział wzięło 48 wolontariuszy: Monika Szeląg, Agnieszka Lebiedowicz, Izabela Siejko, Julia Świeca, Marlena Kruk, Karolina Marchlewska, Paweł Zienkiewicz, Szymon Ciężki, Aleksandra Lewandowska, Aleksandra Herda, Izabela Jaroszyńska, Karolina Roch, Adriana Czerw, Karolina Maciejewska, Alicja Perehubka, Patrycja Korgol, Damian Kot, Artur Sagan, Monika Kozłowska, Wiktoria Mikulska, Gabriela Rzepka, Karolina Paszczuk, Karolina Frankiewicz, Aleksandra Bajurka, Klaudia Tchórzewska, Agata Buta, Karolina Okowińska, Renata Krawczyk, Aleksandra Krochmal, Kinga Potocka, Natalia, Krzyżanowska Angelika Gajewska, Diana Olizarowska, Wioleta Buczek, Żaneta Stelmach, Anna Smusz, Paulina Kapica, Aleksandra Król, Marta Mazurek, Wiktoria Soja, Angelika Rutkowska, Kinga Peczak, Eliza Mejka, Zuzanna Ścibor, Paulina Kidyba, Karolina Jasina, Natalia Lenard, Karolina Suś.
  W dniach 8-9.03.2013 r. pod patronatem medialnym Katolickiego Radia Zamość trwała wiosenna zbiórka żywności i kwesta "WIELKANOCNY KOSZYK WIELKICH SERC", w której mieszkańcy ziemi hrubieszowskiej udzielili wsparcia oczekującym na pomoc w szkołach dzieciom dla których dary zbierali ich rówieśnicy. Wśród 140 wolontariuszy biorących udział w akcji 59 wolontariuszy to uczniowie naszego gimnazjum i po raz pierwszy uczniowie szkoły podstawowej:
  Gimnazjum: Orzechowski Miłosz, Klepczuk Jakub, Gardyński Albert, Romaniszyn Alicja, Puzio Karolina, Brońska Ewa, Ciężki Szymon, Zienkiewicz Paweł, Żarofe Michał, Dobosz Paulina,Kruk Marlena, Marchlewska Karolina, Świeca Julia, Herda Aleksandra, Maciejewska Karolina, Reguła Przemek, Hojda Kacper, Roch Karolina, Czerw Adriana, Kot Damian, Sagan Artur, Hojda Ernest, Trzos Katarzyna, Marta Mazurek, Natalia Drożdżak, Natalia Banaszuk, Buta Agata, Okowińska Karolina, Bielecki Miłosz, Okuniewski Bartłomiej, Drączkowski Kamil, Lenard Natalia, Smerdel Klaudia, Kryszczuk Ewelina, Drączkowski Szymon, Frańczuk Mateusz, Kutera Mateusz, Gumiela Dominik, Soja Wiktoria, Krawczuk Karolina, Augustynek Dominika, Paula Pirogowicz, Zuzanna Kuczyńska, Czwal Alicja, Hyżowiecka Jagoda, Rutkowski Oskar, Kwiatkowski Tomasz, Peczak Kinga, Ścibor Zuzanna, Hołdaś Aleksandra, Mejka Eliza, Zając Dominika.
  Szkoła Podstawowa: Jan Pańko, Kamil Wiejak, Mikołaj Janik, Michalina Świstowska, Agnieszka Martyniuk, Witkowski Eryk, Szeląg Paweł.
  Wolontariusze otrzymali od ludzi dobrej woli 805 kilogramów produktów żywnościowych i 1270 zł. Produkty żywnościowe wykorzystano jako paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin. Z zebranych pieniędzy nasza szkoła zakupiła dwa obiady dla wymagających pomocy uczniów.
 • Akcja „Sprzątanie lasu w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża”
  20.10.2012 roku Stowarzyszenie Edukacyjne"Razem" w Hrubieszowie zorganizowało wspólne III Sprzątanie i Sadzenie Lasu Dębinka w Hrubieszowie dla uczczenia 34 Rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Zebrano 150 kg różnych odpadów i posadzono 25 dębów, Każdy mógł posadzić drzewko. W akcji udział wzięło 28 osób, w tym nasi gimnazjaliści z klasy pierwszej „c”- Adriana Czerw, Monika Kozłowska, Aleksandra Herda, Karolina Roch, Karolina Panasiewicz, Mateusz Krochmal oraz z klasy drugiej „b”; Kamil Adamowicz, Kacper Skwarek, Łukasz Chęciński pod opieką Marzanny Bednarczuk, Lili Mystowskiej i Marty Mierzwy, drużyna harcerska ZHP "Chabry" działająca przy ZSM nr 3 w Hrubieszowie pod opieką pani Małgorzaty Hanc. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali: p. Wojciech Antoniuk oraz przedstawiciele hrubieszowskiej policji: p. Magdalena Żarofe i Krzysztof Mróz. Zebrane odpadki bezpłatnie zagospodarowała i przetransportowała MSD w Hrubieszowie, a koszty składowania na wysypisku miejskim poniósł Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy wspólnym ognisku, Sadzonki drzew na Żywy Pomnik poświęcony Papieżowi Polakowi oraz ognisko przygotowało Nadleśnictwo Maziarnia Strzelecka za zgodą Nadleśniczego Mariusza Jaślikowskiego i p. Kazimierz Kowalski z Leśnictwa Hrubieszów.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

Zbiórka żywności. Przez trzy dni od 7 do 9 grudnia 2012 r. , 29 uczniów – wolontariuszy z naszego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II wzięło udział, już po raz piąty, w kolejnej ogólnopolskiej edycji Zbiórki żywności. Akcję przeprowadzono w godzinach od 9.00 do 15.00 w hrubieszowskich marketach. Pod opieką pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczniowie zbierali żywność w kilku osobowych grupach, zmieniając się co trzy godziny:

    Piątek - Kaufland: 5 wolontariuszy
    Sobota - Kaufland: 6 wolontariuszy 
    Niedziela - Biedronka: 4 wolontariuszy, Stokrotka: 8 wolontariuszy, Kaufland: 4 wolontariuszy
                  
Tesco: 4 wolontariuszy, Carrefour: 4 wolontariuszy

 

W akcje zaangażowali się następujący uczniowie:Wioleta Buczek, Magdalena Omiotek, Adriana Jabłońska, Kinga Peczak, Alicja Czwal, Iga Mirocka, Patrycja Korgol, Aleksandra Herda, Karolina Roch, Adriana Czerw, Karolina Panasiewicz, Przemysław Reguła,Adriana Bajurka, Kamila Polska, Agnieszka Lebiedowicz, Angelika Rutkowska,Natalia Czuba, Miłosz Orzechowski,Jakub Klepczuk, Albert Gardyński, Maciej Warenica, Mateusz Krochmal, Karolina Marchlewska, Agata Buta, Wiktoria Soja ,Julia Świeca, Renata Krawczyk, Jagoda Nowakowska, Klaudia Tchórzewska.

Kwesta na rzecz Hospicjum „Santa Galla" w Łabuńkach

Nasze gimnazjum już od kilku lat angażuje się w pomoc dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. Placówkę prowadzą od 1997 roku zakonnicy ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym zespole pałacowo-parkowym. Znajduje się tam oddział stacjonarny hospicjum, z kilkunastoma łóżkami dla osób z chorobą nowotworową. Hospicjum Santa Galla opiekuje się chorymi bezpłatnie, zarówno na oddziale stacjonarnym, jak i w domu chorego. Systematycznie bierzemy udział w sprzedaży m.in. zeszytów, kalendarzy, zakreślaczy. Zbieramy nakrętki, organizujemy w szkole zbiórkę środków opatrunkowych, które zawozimy do hospicjum. Bierzemy udział w kwestach. Zebrane podczas tych akcji pieniądze przeznaczone są na zakup leków, materiałów opatrunkowych, pampersów oraz środków czystości dla chorych pacjentów.

W tym roku szkolnym dwukrotnie uczestniczyliśmy w kwestach na terenie naszego miasta: w niedzielę 21 października 2012 r., po każdej Mszy świętej w Kościele św. Mikołaja roku. kwestowało 26 wolontariuszy: Karolina Jasina, Ewelina Kryszczuk, Klaudia Smerdel, Natalia Lenard, Michał Żarofe, Barbara Marut, Kinga Peczak, Kinga Bronicka, Katarzyna Ślązak, Agata Buta,Ada Jabłońska, Magda Pitus, Magda Omiotek, Damian Kot, Artur Sagan, Mateusz Lachowski, Karolina Krawczuk, Wiktoria Soja, Karolina Roch, Adriana Czerw, Patrycja Korgol, Zuzanna Ścibor, Paulina Kidyba, Eliza Mejka, Karolina Maciejewska, Karolina Panasiewicz. 

Ostatnia zbiórka 22 i 23 marca, w której wzięli udział gimnazjaliści: Ada Czerw, Aleksandra Herda, Karolina Roch, Katarzyna Maciejewska, Patrycja Korgol, Gabriela Rzepka, Karolina Paszczuk, Julia Świeca, Marlena Kruk, Karolina Marchlewska, Paulina Dobosz, Alicja Czwal, Zuzanna Kuczyńska, Paula Pirogowicz, Eliza Mejka oraz uczeń klasy piątej Krystian Małyszka, odbyła się w niesamowitej zimowej aurze. Uczniowie zbierali pieniądze w supermarkecie Kaufland, w zamian darczyńcy otrzymywali pomoc przy pakowaniu zakupów. Podziękowania składamy panu Bartkowi z Zamościa, który czuwał nad sprawnym przebiegiem zbiórki.

Współpraca z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Jan Paweł – Papież Rodziny” – pod takim hasłem 14 października obchodzono w całej Polsce XII Dzień Papieski. Jest on obchodzony od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piętrową. Oprócz modlitwy, pogłębionej refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II i związanymi z tym wydarzeniami kulturalnymi – to także troska o powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającą zdolnych uczniów i studentów. Stypendyści są „żywym pomnikiem” budowanym przez Polaków Janowi Pawłowi II.

Na przestrzeni 12 lat działalności Fundacji, skorzystało z pomocy ponad 4 tys. osób. Obecnie beneficjentami funduszu jest 2,5 tys. młodych ludzi z całej Polski. Rodzina Szkół im. Jana Pawła II ma także swoich stypendystów. Z naszego Gimnazjum również 5 uczniów takie stypendia otrzymało.

Przygoda Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie z Fundacją Dzieło Nowego tysiąclecia rozpoczęła się w 2005 roku. Wówczas przy współpracy Zarządu Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” byliśmy organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, plakatu V pielgrzymki Rodziny Szkół papieskich na Jasną Górę pod hasłem: „Jan Paweł II Orędownik Prawdy” i znaczka pod hasłem : „Jan Paweł II i radość Eucharystii”. Od tego czasu nasze Gimnazjum włącza się w przebieg Dnia Papieskiego, organizując publiczną zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji, Zbiórkę przeprowadzamy na ulicach Hrubieszowa.

12 i14 października br. 22 wolontariuszy – uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II: Karolina Panasiewicz, Aleksandra Herda, Alicja Czwal, Karolina Roch, Adriana Czerw, Katarzyna Tor, Karolina Maciejewska, Izabela Jaroszyńska, Alicja Perehubka, Oskar Wal, Miłosz Orzechowski, Jakub Klepczuk, Karolina Krawczuk, Wiktoria Soja, Aleksandra Krochmal, Natalia Krzyżanowska, Alicja Czwal, Aleksandra Hołdaś, Dominika Zając, Tomasz Kwiatkowski, Oskar Rutkowski, Mariusz Turewicz. pod opieką p. Marzanny Bednarczuk – pełnomocnika zbiórki i p. Elżbiety Kosik kwestowało na rzecz Fundacji. Zebrane pieniądze przeznaczono na wsparcie edukacyjne uzdolnionej młodzieży.

Drodzy Wolontariusze!

Dziękuję Wam za zaangażowanie we wszystkie proponowane przeze mnie akcje, za chęć pomocy i poświecenie swojego, często wolnego czasu. Niech Wasze dalsze działania na rzecz drugiego człowieka, dostarczają Wam jak najwięcej wewnętrznej satysfakcji, a radość tych, którym pomagacie niech motywuje Was do dalszego działania. Szczególnym podziękowaniem niech będą słowa naszego Patrona Jana Pawła II, które skierował do wolontariuszy w czasie Dnia Papieskiego: (…) Zawsze liczyłem na duchowe wsparcie moich Rodaków i stale je otrzymuję. Ze swej strony odwzajemniam ich życzliwość przed Panem, prosząc Go o wszelkie dobro, jakiego potrzebuje Polska i Polacy. Proszę, abyśmy nadal trwali w tej komunii modlitwy. Wiem, że ten dzień łączy się z piękną ideą wspierania przez stypendia młodych Polaków, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. (…) Dziękuję organizatorom, artystom i wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Niech Dzień Papieski przyniesie wszystkim Polakom głębokie przeżycia duchowe i obfite owoce łaski. Niech Wam Bóg błogosławi!

Dziękuję!

Marzanna Bednarczuk- opiekun szkolnego koła wolontariatu.

Galeria

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.