ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Mistrzowie klas trzecich

admin

W dniach 20 i 21 maja br. odbyły się w naszej szkole konkursy dla uczniów klas trzecich: Mistrz Ortografii i Mistrz Matematyki. Laureatami zostali:

Mistrz Ortografii

1. Czupryńska Natalia III b

2. Rodziewicz Jan III b

3. Sawicka Magdalena III b

4. Sala Weronika III b

5. Ślepecki Kajetan III a

6. Grzeszczuk Martyna III b

7. Kula Aleksander III b

8. Trus Filip III a

9. Chrzanowski Hubert III a

10. Mazur Bartłomiej III b

11. Roch Kamil III a

12. Gospod Tomasz III b

13. Romański Sebastian III b

Czytaj więcej...

List do Mamy

admin

Uczniowie kl. 1 A po raz pierwszy pisali list do mamy. W kilku słowach napisali, jak bardzo dziękują za troskę, za wspólne zabawy i o tym, że pamiętają o Dniu Matki. Dodatkowo jeszcze, wykonali kolorowe serca oraz tulipany, by ucieszyć najdroższą osobę na świecie. Następnego dnia wybrali się na pocztę, by wysłać samodzielnie napisany list.

Takie chwile zawsze budzą piękne emocje.

Czytaj więcej...

Kartka na Dzień Mamy

admin

26 maja został rozstrzygnięty Konkurs na najpiękniejszą kartkę dla mamy z życzeniami w języku angielskim. Jury brało pod uwagę pomysłowość pracy i estetykę wykonania kartki oraz poprawność życzeń.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Maja Osińska 4b

II miejsce – Karol Stefaniak 5a

III miejsce – Klaudia Szkutnik 4c

Wyróżnienia:

Kamil Steciuk 4a

Tyberiusz Jędruszczak 4b

Kornelia Kowal 4b

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 54/2020/2021 Dyrektora Szkoły

admin

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Hrubieszowie
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie organizacji pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
w klasach IV - VIII od 31 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Działając na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021) 

zarządza się co następuje:

§ 1.

Od 31 maja 2021 r.:

  1. Obowiązuje kształcenie stacjonarne w klasach IV- VIII szkoły podstawowej
  2. Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne w poszczególnych klasach ustalone według wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od września 2021 r.
  3. Stołówka szkolna dla klas IV- VIII pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r. Posiłki wydawane są według obowiązującego harmonogramu

§ 2.

  1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom klas V- VIII uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 obowiązują: Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Hrubieszowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 oraz aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.
  2. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do przypominania i przestrzegania opracowanych Procedury bezpieczeństwa, dotyczących Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Hrubieszowie w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020r. 6.Wychowawców klas zobowiązuję do przypominania uczniom w/w Procedur,
  3. Wszystkich przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r. Hrubieszów,

25 maja 2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
Marzanna Bednarczuk

Sztuka na talerzu

admin

Piękne, czy pyszne? Trudne pytanie? Niech każdy sam odpowie po obejrzeniu galerii pt. Sztuka na talerzu. Tym razem uczniowie klas starszych wykonywali zadanie z fotografii. Klasa Va w ramach lekcji plastyki, klasy VI i VII jako zadanie dla chętnych. W ruch poszły sałaty, jajka, szczypiorki, rzodkiewki, oliwki, winogrona, pomarańcze, arbuzy, żelki, chleb, ogórki...

Czytaj więcej...