ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych

Szkoła prowadzi zapisy UZUPEŁNIAJĄCE do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

Wyniki konkursu "Cud nad Wisłą 1920"

admin

W dniu 15 sierpnia br. w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczystość podsumowania oraz wręczenia nagród w konkursie historycznym "Cud nad Wisłą 1920". Konkurs został zorganizowany pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów przez Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim i Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Czytaj więcej...

Opłata za obiady

admin

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 55,80 zł. Osoby, które dotyczy nadpłata za ubiegły rok szkolny proszone są o kontakt z p. Intendentką pod numerem tel. 84 696 3110 wew. 23 (księgowość). Informację można uzyskać również osobiście w okienku księgowości.

Opłaty za obiady można dokonywać:

 • gotówką u intendenta w okienku kasowym,
 • kartą płatniczą u intendenta w okienku kasowym,
 • przelewem bankowy na konto nr 29 1240 2829 1111 0000 4027 1903, w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

UWAGA! Z racji tego, że należy zachować bezpieczeństwo uczniów w szkole, prosimy o wpłaty przelewem na konto.

Komunikaty dla uczniów i rodziców w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021

Super User

 

1 września 2020 r. (wtorek) godzina 9.30

Oddział przedszkolny, klasy I, II, III

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klas I, II i III przygotowujemy na sali gimnastycznej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 1. Wejście na salę gimnastyczną dla uczniów i rodziców/opiekunów znajduje się od strony placu zabaw przy parkingu szkolnym.
 2. Będzie to pierwszy dzień, kiedy po długiej przerwie spotkamy się w grupie, dlatego prosimy, aby po wejściu na salę założyć maseczkę zasłaniającą usta i nos.
 3. Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna na sali gimnastycznej.
 4. Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce.
 5. Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do przydzielonej sali lekcyjnej:
  • oddział przedszkolny - sala 12 parter
  • I a - sala 10 parter
  • I b - sala 7 parter
  • II a - sala 108 I piętro
  • II b - sala 9 parter
  • III a - sala 106 I piętro
  • III b - sala 5 parter
 6. Podczas spotkania w sali gimnastycznej dyrektor szkoły przekaże ogólne informacje:
  • o zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych,
  • o zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami,
  • organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci,
  • organizacji zapisów na świetlicę i obiady,
  • organizacji przerw obiadowych,
  • o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka,
  • kalendarium szkoły,
  • harmonogramu odbioru podręczników,
 7. Podczas spotkań z wychowawcą omówione zostaną sprawy organizacyjne m.in.:
  • przekazanie planu lekcji,
  • przekazanie loginów do dziennika Librus.
 8. Rodzice/opiekunowie opuszczają budynek i oczekują na zakończenie zajęć poza terenem szkoły.
 9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym, przed wyjściem z budynku szkoły.

 

Organizacja spotkania uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII
z wychowawcą.

1 września 2020 r. (wtorek) godzina 9.30

 1. Wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny 2020/2021 prosimy po wejściu do szkoły (WEJŚCIE GŁÓWNE) o zachowanie dystansu społecznego - 1,5 m.
 2. Będzie to pierwszy dzień, kiedy po długiej przerwie spotkamy się w grupie, dlatego prosimy, aby przyjść w maseczce zasłaniającej usta i nos.
 3. Po wejściu do budynku szkoły, po zdezynfekowaniu rąk należy udać się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych:
  • IV a - sala 107 I piętro
  • IV b - sala 105 I piętro
  • IV c - sala 204 II piętro
  • V a - sala 111 I piętro
  • VI a - sala 102 I piętro
  • VI b - sala 211 II piętro
  • VI c - sala 208 II piętro
  • VII a - sala 205 II piętro
  • VII b - sala 207 II piętro
  • VII c- sala 209 II piętro
  • VIII a - sala 206 II piętro
  • VIII b - sala 109 I piętro
 4. W sali, uczniowie po zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.
 5. Po powitaniu uczniów wychowawca przekaże ogólne informacje o:
  • zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych,
  • zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami,
  • zgodzie na pomiar temperatury ciała,
  • zapisach na obiad,
  • odbieraniu podręczników i kluczyków do szafek skrytkowych.
  • sprawy organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji,
 6. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

SZCZEGÓLNA PROŚBA DO RODZICÓW

Do wszystkich rodziców apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów:

 1. Do szkoły rodzic/prawny opiekun może wysłać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do szkoły nie można wysłać dziecka, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Szczegółowe procedury pracy szkoły w obecnym stanie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny.

Wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły powinni zapoznać się z zamieszczonymi tam informacjami, a niezbędne oświadczenia (według podanych wzorów) dostarczyć do szkoły w wyznaczanym przez dyrektora terminie.

Prosimy rodziców o zapoznanie się również z podanymi niżej informacjami MEN

Do zobaczenia!

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Plakat – 10 zasad dla rodziców

Plakat – 10 zasad dla uczniów 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Super User

Organizacja inauguracji roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie:

1 września 2020 r. godz. 8.00 - Msza św. dla wszystkich chętnych odbywająca się w reżimie sanitarnym (kościół św. Mikołaja)

godz. 9.30: - sala gimnastyczna- kl. O, I, II, III - rozpoczęcie wspólne
- klasy IV, V,VI, VII, VIII przychodzą na 9.30 do swoich wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami.

Marzanna Bednarczuk

Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

admin

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierują specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe.
To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja ProteGo Safe - do pobrania

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Super User

 

UWAGA UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 są nieodpłatne.
Do odebrania będą na początku roku szkolnego.

Do oddziału przedszkolnego książki zostaną podane na początku roku szkolnego.

Uczniowie kupują tylko książki do religii do poszczególnych klas:

 

  Klasa I
Tytuł: Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, Autor: Ks. Piotr Goliszek,
Wydawnictwo Gaudium Lublin

Klasa II
Tytuł: Kochamy Pana Jezusa, Autor: Ks. Piotr Goliszek,
Wydawnictwo Gaudium Lublin

Klasa III
Tytuł: Przyjmujemy Pana Jezusa
Autor: Ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium Lublin

Klasa IV
Tytuł: Jestem chrześcijaninem + karty pracy
Autor: Ks. Waldemar Janiga,
Wydawnictwo Gaudium Lublin

Klasa V
Tytuł: Wierzę w Boga + karty pracy
Autor: Ks. Waldemar Janiga, 
Wydawnictwo Gaudium Lublin

Klasa VI
Tytuł: Wierzę w Kościół + karty pracy
Autor: Ks. Waldemar Janiga, 
Wydawnictwo Gaudium Lublin

Klasa VII
Tytuł: Spotykam Twoje słowo + karty pracy
Autor: Ks. Paweł Mąkosa, 
Wydawnictwo Gaudium Lublin

Klasa VIII
Tytuł: Idę z Tobą przez życie + karty pracy
Autor: Ks. Paweł Mąkosa, 
Wydawnictwo Gaudium Lublin

 

Lista pozostałych podręczników

Nasza szkoła z certyfikatem Microsoftu „Szkoła w Chmurze”

admin

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

   Firma Microsoft wyróżniła Szkołę Podstawową Nr 3 w Hrubieszowie prestiżowym tytułem „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Dołączyliśmy do ogólnopolskiej i ogólnoświatowej sieci szkół Microsoft Schools, które wykorzystują w swojej codziennej pracy nowoczesne technologie i oprogramowanie.
   W naszej Szkole już dużo wcześniej mieliśmy wdrożoną usługę Office365 dla Edukacji i w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach w krótkim czasie mogliśmy przenieść nauczanie do Internetu.
   W całym okresie nauki zdalnej wielu nauczycieli i uczniów posługiwało się zaawansowanymi aplikacjami jak Teams, Outlook, Word, Excel czy Power Point. Dzięki udostępnionym aplikacjom tworzono testy, quizy oraz ankiety co wpływało na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych. Aplikacje Office 365 zapewniły nauczycielom i uczniom prowadzenia lekcji w czasie rzeczywistym, dzielenie się materiałami multimedialnymi, współtworzenie dokumentów szkolnych, kontaktowanie się z zespołami klasowymi i nauczycielskimi, a także udział w wirtualnych zebraniach rady pedagogicznej. Coraz więcej pedagogów doceniło kreator testów Forms oraz cyfrowy notes OneNote.

Czytaj więcej...
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.