ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Nasza szkoła z certyfikatem Microsoftu „Szkoła w Chmurze”

admin

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

   Firma Microsoft wyróżniła Szkołę Podstawową Nr 3 w Hrubieszowie prestiżowym tytułem „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Dołączyliśmy do ogólnopolskiej i ogólnoświatowej sieci szkół Microsoft Schools, które wykorzystują w swojej codziennej pracy nowoczesne technologie i oprogramowanie.
   W naszej Szkole już dużo wcześniej mieliśmy wdrożoną usługę Office365 dla Edukacji i w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach w krótkim czasie mogliśmy przenieść nauczanie do Internetu.
   W całym okresie nauki zdalnej wielu nauczycieli i uczniów posługiwało się zaawansowanymi aplikacjami jak Teams, Outlook, Word, Excel czy Power Point. Dzięki udostępnionym aplikacjom tworzono testy, quizy oraz ankiety co wpływało na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych. Aplikacje Office 365 zapewniły nauczycielom i uczniom prowadzenia lekcji w czasie rzeczywistym, dzielenie się materiałami multimedialnymi, współtworzenie dokumentów szkolnych, kontaktowanie się z zespołami klasowymi i nauczycielskimi, a także udział w wirtualnych zebraniach rady pedagogicznej. Coraz więcej pedagogów doceniło kreator testów Forms oraz cyfrowy notes OneNote.

   Uczniowie i nauczyciele otrzymali dostęp do profesjonalnej i bezpiecznej poczty elektronicznej oraz wirtualnego dysku OneDrive o pojemności 5 TB do przechowywania dokumentów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.

   Za pomocą Microsoft Teams prowadziliśmy lekcje online, wzbogacone o współdzielenie ekranu oraz udostępniane materiały. W ramach tej aplikacji uczniowie mogli kontaktować się pomiędzy sobą i ze swoim nauczycielem, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi. Możliwe było również zdalne przesyłanie prac i zadań domowych prowadzącemu zajęcia.

   Zastosowana technologia pozwoliła nauczycielom zdobyć praktyczną wiedzę i nowe kompetencje, które będą wykorzystywane w przyszłości. Uczniowie zaś zdobyli kompetencje cyfrowe, które pozwolą stać się aktywnymi uczestnikami współczesnego społeczeństwa.

   Dzięki innowacyjnemu podejściu do edukacji nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie otrzymali również zaproszenie do udziału w programach, takich jak Microsoft Innovative Expert Educator – globalna sieć innowacyjnych nauczycieli oraz Showcase School – globalna sieć innowacyjnych szkół.

    Uzyskany tytuł "Szkoła w Chmurze Microsoft" jest dowodem ciężkiej pracy, zaangażowania i umiejętności całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. To dla nas duże wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie aby stawać się szkołą na miarę XXI w.

 

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły;

 

Szkoła w Chmurze Microsoft to także dostęp do światowych programów:

  • Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli);
  • Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół);
  • Microsoft Educator Centre (dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli);