ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

„Witaj Majowa Jutrzenko, czyli Święto Konstytucji”

admin

W tym roku obchodzimy szczególną rocznicę – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rok 2021 został uznany przez Sejm RP Rokiem Konstytucji 3 Maja. W Uchwale Sejmu czytamy:

„3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja - niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych”.

Uczniowie klas VI -VIII upamiętnili 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja okolicznościowymi lekcjami zdalnymi. Obejrzeli film Fundacji Uniwersytetu Dzieci: Konstytucja w Polsce – jak powstała? Poznali bohaterów obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”. Zapoznali się z oryginałem Konstytucji 3 Maja w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Wysłuchali pieśni patriotycznej „Witaj majowa Jutrzenko”.

„Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego” powiedział Jan N. Zboiński na sesji sejmowej 3 maja 1791 r.

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.