ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Dzień Pamięci o Zagładzie Żydów w 80. rocznicę niemieckiej Akcji Reinhardt

admin

„Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,

W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy

Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek

I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy”, pisał w „Elegii żydowskich miasteczek” Antoni Słonimski.

Świat polskich miasteczek żydowskich zniknął na zawsze 80 lat temu, w wyniku zbrodniczej Akcji „Reinhardt” – niemieckiej operacji zagłady polskich Żydów. W ciągu 20 miesięcy Niemcy zamordowali ponad dwa miliony Żydów. 

28 listopada 2022 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury, w związku z obchodzonymi na Lubelszczyźnie uroczystościami Upamiętnienia Ofiar Akcji „Reinhardt”, uczczono pamięć wymordowanej przez Niemców żydowskiej społeczności Hrubieszowa.

Uczniowie klas ósmych wraz z nauczycielami wysłuchali wykładu „Historia Żydów Hrubieszowskich podczas akcji Reinhardt”, który wygłosiła Profesor Sabina Bober – kierownik Pracowni Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich KUL.

W spotkaniu uczestniczył również Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Marta Majewska.

Była to niezapomniana lekcja historii, na której młodzież poznała przyczyny, przebieg oraz skutki zjawisk i procesów historycznych prowadzących do Holokaustu.

Pamięć o Zagładzie trwa i jest przestrogą dla kolejnych pokoleń. Ostrzega nas przed tym, do czego prowadzi totalitarna władza oparta na rasistowskiej pogardzie dla innych narodów.