ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Konkurs "Mam talent"

admin

Dnia 13 czerwca 2018 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się bardzo popularny wśród młodzieży konkurs „Mam Talent”. Został on zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Wśród uczestników pojawiły się osoby, które chciały zaprezentować zdolności taneczne, wokalne bądź plastyczne. Prowadzące imprezę dziewczyny - Milena i Malwina – zapowiadały uczniów, którzy musieli zmierzyć się ze stresem, z lękiem przed występem. Na szczęście, mimo początkowych obaw, wszyscy doskonale poradzili sobie na scenie, m.in. dzięki wsparciu licznie zgromadzonej publiczności.

Uczestnicy konkursu zostali poddani ocenie przez Jury w składzie: p. dyr. Marzanna Bednarczuk, p. Aneta Franke, p. Iwona Chrząstek i p. Urszula Suplicka. Po występach i naradzie Jury wydało werdykt.

Oto jego wyniki:

I miejsce - Milena Turzyńska z kl. VI a – grupa taneczna z kl. VI b

II miejsce - Wiktoria Boniecka z kl. V b -Zuzanna Tychmańska z kl. V a - grupa taneczna z kl. V a

III miejsce - Wiktoria Kopiec z kl. IV b - Magda Kurzawa i Klaudia Strzępek z kl. IV b.

Samorząd Uczniowski składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu "Mam Talent”, a p. dyr. Danucie Krawczuk i członkom Jury dziękuje za pracę na rzecz dzieci.

Opiekunowie SU – p. J. Marcych, E. Sitnik- Pogwizd

 

Galeria: