ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Sukcesy uczniów w Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA

admin

Rozstrzygnięto XVI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:

• upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.

• aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.

• poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało 26 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test, który zawierał 30 pytań zamkniętych i 1 zadanie otwarte.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

1. Konrad Flis z klasy VIII a – nagroda za bardzo dobry wynik,

2. Julia Ptak z klasy VII a - nagroda za bardzo dobry wynik,

3. Maria Chwedczuk z klasy VII a - nagroda za bardzo dobry wynik,

4. Jakub Marcych z klasy IV a - nagroda za bardzo dobry wynik,

5. Miłosz Kondrak z klasy VIII a – wyróżnienie,

6. Milena Turzyńska z klasy VII a – wyróżnienie,

7. Karol Derlak z klasy VII a – wyróżnienie,

8. Filip Szymański z klasy V b - wyróżnienie

9. Zuzanna Czernysz z klasy V c – wyróżnienie,

10. Jakub Sowa z klasy V c - wyróżnienie,

11. Aleksandra Słotwińska z klasy V c – wyróżnienie,

12. Karol Marcych z klasy IV a - wyróżnienie.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniów do konkursu przygotowywała p. Justyna Marcych.